apertura concurso méritos cataluña

Cataluña: Apertura de concurso de méritos para ingreso en la bolsa de interinos

RESOLUCIÓ EDU/1878/2022, de 10 de juny, per la qual s’obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.

Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució EDU/2182/2021, de 9 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació i per la Resolució EDU/1811/2022, de 8 de juny, que la modifica.

La sol·licitud s’ha de formalitzar mitjançant procediment telemàtic a través del web del Departament d’Educació. S’hi ha d’accedir amb un codi d’usuari i contrasenya i emplenar d’acord amb les instruccions que van apareixent en l’aplicació. El compliment dels requisits i els mèrits al·legats s’han de justificar adjuntant la documentació que estableixen els annexos 2 i 3 respectivament, de la Resolució EDU/2182/2021, de 9 de juliol, i de la Resolució EDU/1811/2022, de 8 de juny, a la mateixa sol·licitud en el moment de tramitar-la.

Per tal de fer el seguiment del procediment d’accés, les persones candidates han de consultar l’aplicació i comprovar l’estat de la seva sol·licitud. Amb aquesta consulta també s’obté informació sobre la documentació acreditativa dels requisits o mèrits que, si s’escau, estiguin pendents d’acreditació.

Archivado en: Noticias

Comments are closed here.