apertura anual bolsas de interinidad cataluña

Cataluña: apertura anual de las bolsas de interinidad de educación

RESOLUCIÓ EDU/2194/2021, de 12 de juliol, per la qual s’obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.

 

Presentació de sol.licituds

Del 16 de juliol de 2021 al 15 de febrer de 2022

 

1. L’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC, els serveis territorials convoquen les especialitats per a les quals s’accepten sol·licituds. A partir d’aquest moment, la relació d’especialitats per a les quals s’accepten sol·licituds a cada servei territorial pot ser modificada els dies 1 i 15 de cada mes, segons les necessitats que es produeixin.

2. Les persones aspirants han de reunir els requisits en el moment de la presentació de la sol·licitud.

3. La sol·licitud s’ha de formalitzar mitjançant procediment telemàtic a través del web del Departament d’Educació. S’hi ha d’accedir amb un codi d’usuari i contrasenya i emplenar d’acord amb les instruccions que van apareixent en l’aplicació.

4. Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució EDU/2182/2021, de 9 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.

Archivado en: Noticias

Comments are closed here.