OEP GALICIA 432 plazas maestros y 44 inspectores

DECRETO 35/2015, do 5 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego
público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes
que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de
educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015.

Fuente: DOG enlace

Archivado en: Noticias

Comments are closed here.