Convocatoria Secundaria Galicia - Tecnoszubia

Búsqueda

kadıkoy escort atasehir escort umraniye escort mersin escort bayan herro.org

Noticia

Convocatoria Secundaria Galicia

Convocatoria Secundaria Galicia

ORDE do 14 de marzo de 2018 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas o ciais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres, e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A).

Enlace: https://www.tecnoszubia.es/wp-content/uploads/2018/04/Galicia-2018.pdf