Cantabria, Navarra y Galicia: convocatoria de bolsas extraordinarias

CANTABRIA

Se acaban de publicar en Educantabria las resoluciones por las cuales se convocan ofrecimientos de las siguientes especialidades:

 

ACCESO AL FORMULARIO PARA REALIZAR LA SOLICITUD

El acceso para realizar la solicitud estará disponible desde las 9:00 horas del día 18 de enero de 2021, hasta las 14:00 horas del día 19 de enero de 2021.

NAVARRA

APERTURA DE LISTAS ESPECÍFICAS ENERO 2021 DOCENCIA EN EUSKERA.

Publicada la Resolución 12/2021, de 14 de enero, por la que se convocan procedimientos para la apertura de listas específicas y para la constitución de relaciones de aspirantes en determinadas especialidades e idiomas, para la contratación temporal en puestos de trabajo docente al servicio del Departamento de Educación de Navarra.

Plazo de presentación de solicitudes del 15 al 21 de enero de 2021, ambos incluidos.

Toda la información sobre este proceso la tienes en la siguiente FICHA WEB.

GALICIA

WEB – Resolución pola que se convocan procedementos para a elaboración de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario 590109 Navegación e Instalacións Mariñas e de profesores técnicos de formación profesional 591210 Máquinas, Servizos e Produción.

Prazo de presentación de solicitudes: desde o LUNS día 18 de xaneiro ata o día 20 de xaneiro de 2021, ambos incluídos.

Resolución do 15 de xaneiro de 2021

Como cubrir a solicitude de inscrición:

1º. Deben acceder á Sede electrónica a través da seguinte ligazón: https://sede.xunta.gal/portada e cubrir o formulario de solicitude do procedemento ED003A que estará dispoñible LUNS día 18 de xaneiro de 2021.

2º. Premer na icona “Tramitar en liña”

Lémbrase que para a realización dos trámites electrónicos debe posuír calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola Sede electrónica da Xunta de Galicia (base terceira da resolución de convocatoria).

3º. Siga os pasos indicados: cubrir datos, anexar documentación, asinar e presentar no rexistro e obter recibo.

4º Lembre que deberá anexar coa solicitude e a restante documetación establecida na resolución a xustificación do pagamento das taxas polo que deberá ter realizado o seu pagamento antes de presentar a solicitude na sede.

Por cada especialidade na que desexa inscribirse deberá formular unha solicitude, anexar a documentación e realizar un pagamento de taxas.

(Códigos: Consellería de Cultura, Educación e Universidade, código 07; Delegación de ServizosCentrais, código 13; Servizo de Secretaría, código 01; taxa denominación, solicitude de inscriciónnas listas para a cobertura con carácter temporal de postos de traballo na administración daComunidade Autónoma: código 300301).Os dereitos de inscrición nas listas serán de 18,04 euros. Si se elixe a opción telemática, no portal de Internet da Axencia Tributaria de Galicia (https://ovt.atriga.gal)

Non se admitirá ningunha solicitude que non sexa tramitada mediante o procemento ED003A.

Resolución do 13 de outubro de habilitación do procedemento ED003A (enlace DOG https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201021/AnuncioG0598-151020-0003_gl.pdf)

Archivado en: Noticias, Oposiciones de Secundaria y FP, Bolsas extraordinarias

Comments are closed here.